This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.

Polgármesteri Köszöntő

Tisztelettel köszöntöm Önt Püspökmolnári község honlapján! Oldalainkon hasznos információkat találhatnak községünk múltjáról és jelenéről, intézményeinkről, vállalkozóinkról. A fotókat nézegetve megízlelhetik községünk hangulatát. Az Elérhetőség menüpont alatt felvehetik velünk a kapcsolatot, és megoszthatják velünk észrevételeiket, gondolataikat. Fogadják a bemutatkozó oldalakat a tájékoztatás első lépéseként, bízva abban, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk Püspökmolnáriban! Viszontlátásra! Rodler Csaba polgármester

Menetrendek

gysev logo
vasivolan

Névnap

2020. január 19. vasárnap
Sára, Márió
07:30 16:32

Tomorrow will be
Fábián, Sebestyén
name-day

Csatorna beruházás

bannerpuspok

PRINZ GYULA ÁMK ÓVODA PÜSPÖKMOLNÁRI Közzétételi listája a 229/2012. (VIII. 28) Kormányrendelet 23 §-a alapján

1.Óvodapedagógusok száma: 2 fő

ebből óvodavezető 1 fő

2. Végzettség szerint

felsőfokú főiskolai végzettség: 2fő

3. Dajka: 1 fő

dajkai szakképzettséggel rendelkezik: 1 fő

4. Konyhai alkalmazott: 1 fő (4 órás)

A nevelési év 2019. szeptember 1. – 2020. augusztus 31.-ig tart.

Nyári óvodai élet: 2019. június 1. – 2020. augusztus 31.-ig tart

Óvodai csoportok száma: 1

Óvodai férőhelyek száma: 30 fő

Csoport létszáma 2019. szeptember 1.-én: 30 fő

5. Felvételi lehetőség:

Az óvodában a 3. életévét betöltött gyermek vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a felvételi körzetben lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető.

  Kötelező Óvodai nevelés:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja

A beiratkozás, a felvételi eljárás rendje:

 - Az óvodai felvétel, átvétel a férőhelyek betöltéséig az egész év folyamán folyamatos, jelentkezés alapján történik.

 - A két és fél, illetve 3 éves gyermekek beiratkozásának időpontját a fenntartó állapítja meg.

 - Beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges. Ekkor rögzítjük a gyermek adatait, melynek igazolására kérjük a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a                  

    lakcímkártyát és a gyermek TAJ számát.

6. Ingyenes étkezés:

 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról jogszabály alapján:
 • 151. § (5) A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)
  • a)a óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha
  • aa)rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • ab)tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • ac)olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  • ad)olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
  • ae)nevelésbe vették;
  • (5b)Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint kell igazolni.
  • (6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

7. Nyitvatartási rend

Napi nyitva tartás: hétfőtől-péntekig reggel 7-16:30-ig

Az óvoda június 1 – augusztus 31-ig nyári napirend szerint működik.

Az óvoda nyári lezárása a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtak szerint történik.

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 3 § (5) (6) bekezdése szerint egy nevelési évben az 5 napot nem haladhatja meg. Ezeken a napokon a szülő igénye esetén ellátjuk a gyermekek felügyeletét. A nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően értesítjük a szülőket.

8. A munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények:

Részvétel a nagy csoportosokkal a falu szüreti felvonulásán

Műsorral köszöntjük a falu idős lakosságát

Mikulás-várás: 2019. december 5.

Karácsonyi ünnepély: 2019. december 20.

Farsangi karnevál: 2020. február 18.

Húsvét: 2020. március

Anyák napi megemlékezés: 2020. május

Gyereknap: 2020. június

Évzáró, ballagás: 2020. június 15.

HÁZIREND